Lagerlägen

Om en lageryta är sliten, skadad eller på annat sätt ur tolerans kan vi reparera den med vår borstpläteringsprocess.

Den vanligaste reparationen vi utför är reparationer av lagerytor som är ur tolerans. Borstpläteringsprocessen är en bra metod för denna typ av reparationer eftersom det inte går någon värme in i delen som kan orsaka förvrängning av grundmaterialet. Vanligtvis kan delen pläteras in i mått så att det inte finns något behov av bearbetning. Men om delen är oval, konisk eller har djupa spår är bearbetning möjlig. Eftersom de borstpläterade skikten har molekylär bindning till basmaterialet.

Tätnings ytor

Om tätningen har slitit ner tätnings ytan så är borstpläteringsprocessen ett bra alternativ för lagning. Då det ofta går att laga på plats vilket minskar driftstopp.

Korrosionsskydd

Med bara ett tunt lager som är 30 µm av vårt nickel kan vi uppnå ett utmärkt korrosionsskydd. Nickelskiktet är helt förseglat vilket innebär att basmaterialet inte exponeras.

Guld/Silver plätering

Guld och Silver kan pläteras på detaljer som behöver bättre strömledande förmåga. Borstpläterat Guld och Silver uppnår ofta hårdare hårdhet än badpläterade detaljer vilket leder till att skiktet blir mer slitstarkt.

Kopper/Silver Plätering av gängor

Med ett lager på 20µ koppar eller silver i gängorna kan risken för att gängorna skär minimeras.