Service och Metod

Borstplätering eller Selektiv plätering är en kall metallbeläggningsprocess som är en vidare utveckling på badplätering. Några fördelar borstplätering har över andra metoder är.

  • Vi kan ofta plätera in i tolerans
  • Processen är kall. Vilket eliminerar formförändringar i grundmaterialet
  • God vidhäftning av beläggningen gör att man kan bearbeta skiktet med slipning, svarvning, fräsning med mera.
  • Mobil utrustning möjliggör reparationer vid er produktionsplats
  • Snabb beläggningshastighet jämfört med plätering i bad
  • Mycket täta skikt kan erhållas, bra för bland annat korrosionsskydd

Vi utför pläterings jobb både i vår verkstad i Rättvik eller ute på plats hos kund för att minska ledtid och driftstopp.